Giường nan gỗ sồi Mỹ_EUF 143 – 1m2 – 1m4 – 1m6 – 1m8 x 2m

3,800,000 

Kích thước:
* R120 x D200cm : (3,800,000 VNĐ )
* R140 x D200cm : (4,300,000 VNĐ )
* R160 x D200cm: (4,800,000 VNĐ )
* R180 x D200cm: (5,300,000 VNĐ )
Nguyên liệu: Gỗ sồi mỹ – Màu tự nhiên